Dịch vụ Thư viện

    1. PHỤC VỤ BẠN ĐỌC:

        Thời gian phục vụ: Liên tục từ thứ Ba đến Chủ nhật theo giờ hành chính.

     1.1. Đọc tai chỗ:

    -  Phòng Đọc Tổng hợp: có 100 chỗ ngồi, với vốn sách trên 70.000 bản thuộc mọi lĩnh vực tri thức. Phục vụ theo yêu cầu của tất cả các đối tượng bạn đọc.

    -  Phòng Đọc Báo và tạp chí: có 50 chỗ ngồi; hơn 300 loại báo và tạp chí/ năm. Báo lưu được đóng thành tập từ năm 1960. Phục vụ theo hình thức tự chọn và theo yêu cầu

    - Phòng Đọc Thiếu nhi: có 50 chỗ ngồi, gần 10.000 bản sách, 15 loại báo, tạp chí. Phục vụ học sinh Tiểu học và THCS.

     - Phòng Ngoại văn: có 50 chỗ ngồi, 10.000 bản sách tiếng Anh, Pháp, Nhật, Nga. Phục vụ mọi đối tượng bạn đọc có yêu cầu

1. 2. Cho mượn về nhà:

          Phòng mượn có trên 24.000 bản sách, được tổ chức dưới hình thức kho mở, sắp xếp theo môn loại tri thức, giúp bạn đọc có thể tự lựa chọn tài liệu thuận tiện, dễ dàng.

1. 3. Luân chuyển tài liệu:
           Kho Luân chuyển có gần 15.000 bản sách, với nhiều môn ngành tri thức để thực hiện việc đưa sách xuống các tủ sách, các thư viện cơ sở phục vụ cộng đồng

2. CÁC DỊCH VỤ KHÁC

2.1. Tra cứu thông tin: Theo hệ thống tra cứu của thư viện:

Hệ thống mục lục, ô phích chủ đề

Các bản thư mục sách mới, thư mục chuyên đề, thư mục địa chí

Tra cứu OPAC:  Tìm tin dưới dạng thư mục trên mục lục trực tuyến

Tra cứu CD-ROM (Hệ thống VBQPPL, Hồ Chí Minh Toàn tập, Văn Kiện Đảng,....)

2. 2. Biên soạn và cung cấp các bản thư mục sách mới, thư mục chuyên đề, các bản tin có chọn lọc.

 2. 3. Truy cập Internet

2. 4.  Pho to và scan tài liệu

Hỗ trợ
Liên kết web :
Đang online : 10
Hôm nay : 847
Tháng hiện tại : 20573
Tổng lượt truy cập : 1894248
http://huyenbi.net/Xem-ngay-tot-xau.html