1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo ( trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tỉnh và xuất bản phẩm); các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng....
Thư viện tỉnh Nam Định có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.
Hiện nay Thư viện tỉnh Nam Định có 24 cán bộ, trong đó có 19 cán bộ biên chế, 05 lao động hợp đồng. 100% cán bộ chuyên môn có trình độ cử nhân, 01 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 05 cán bộ có văn bằng 2 các chuyên ngành ngoại ngữ, tin học, hành chính...
Thư viện tỉnh Nam Định được thành lập năm 1956, tiền thân từ tủ sách nhỏ của phòng văn nghệ Ty văn hoá Thành phố Nam Định, với số sách ban đầu chỉ vẻn vẹn có 2000 bản. Sự ra đời của Thư viện tỉnh là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là kết qủa tất yếu khách quan của phong trào quần chúng đọc sách báo sau ngày hoà bình lập lại (1954) trên miền Bắc.

Năm 1957 thành phố Nam Định sáp nhập với tỉnh Nam Định, Thư viện tỉnh được tăng cường thêm cán bộ từ tỉnh l Xuân Trường, song sách báo còn rất ít. Từ cuối 1958-1959 Thư viện tỉnh mở rộng phục vụ, ngoài phòng đọc tại chỗ còn mở thêm phòng mượn sách về nhà. Công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo được phát động rộng rãi, đặc biệt là cuộc thi đọc sách tìm hiểu về Liên bang Xô Viết - Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới. Là một thư viện được thành lập sớm sau ngày hoà bình lập lại trên miền Bắc, Thư viện Nam Định 50 năm hoạt động đã trải qua những bước thăng trầm cùng với những biến cố to lớn của lịch sử dân tộc, của tỉnh. Song dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn hay thuận lợi Thư viện tỉnh luôn bám sát việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước, của địa phương và nhu cầu đọc của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hiệu quả xã hội to lớn mà Thư viện mang lại   là ...

Hỗ trợ
Liên kết web :
Đang online : 9
Hôm nay : 1065
Tháng hiện tại : 20791
Tổng lượt truy cập : 1894466
http://huyenbi.net/Xem-ngay-tot-xau.html